στρες και γιόγκα, μέρος β΄

στρες και γιόγκα, μέρος β΄

Πώς μπορεί η Γιόγκα Νίντρα να βοηθήσει στο να επιφέρει σωματική, νοητική και πνευματική ευτυχία στον άνθρωπο; Η απάντηση είναι αρκετά απλή: με το να ανακουφίζει την ένταση. Όταν εξαλείφουμε την ένταση, πετυχαίνουμε μια κατάσταση χαλάρωσης στην οποία υπάρχει η εμπειρία του εστιασμού. Υπάρχει η εμπειρία της ηρεμίας, η εμπειρία της ολοκληρωτικής επίγνωσης, η οποία δεν περιορίζεται μόνο στην εξωτερική…