Σατυανάντα Yoga

Ο Σουάμι Σατυανάντα οραματίστηκε πως η γιόγκα θα αναδυθεί ως ανάγκη της κοινωνίας. Ο Σουάμι Σατυανάντα υλοποίησε το όραμα του Σουάμι Σιβανάντα τη φιλοσοφία, τις πρακτικές, την εφαρμογή και τον τρόπο ζωής, μέσα σε ένα πολύ πρακτικό και επιστημονικό σύστημα που έχουμε ονομάσει Σατυανάντα Γιόγκα, προς τιμήν του έργου του γκούρου μας, Σουάμι Σατυανάντα.

Σουάμι Νιραντζανανάντα Σαρασουάτι

Η Σατυανάντα Γιόγκα είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο ολιστικό σύστημα της γιόγκα το οποίο είναι κατάλληλο για όλους, από αρχάριους μέχρι προχωρημένους. Είναι αυθεντικό και συστηματικό και παρέχει τα εργαλεία για την ανάπτυξη μιας ισορροπημένης προσωπικότητας και την αφύπνιση του λανθάνοντος δυναμικού του ατόμου. Είναι ένα εξελισσόμενο σύστημα της γιόγκα που έχει τις ρίζες του στην παράδοση, από μια αναγνωρισμένη σειρά δασκάλων, προσαρμοσμένο ωστόσο, στις ανάγκες του σήμερα. Στόχος της ολιστικής προσέγγισης είναι να αναπτυχθούν όλες οι πλευρές της προσωπικότητας ενός ατόμου: η φυσική, η νοητική , η συναισθηματική, η ψυχική και η πνευματική ώστε να οδηγηθεί κάποιος σε μια πιο αρμονική κατάσταση ύπαρξης.

Η αποτελεσματικότητα της Σατυανάντα Γιόγκα έχει αποδειχθεί επιστημονικά αμέτρητες φορές. Έχει ερευνηθεί και τεκμηριωθεί για πολλά χρόνια. Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της προσφέρει στο άτομο μια ευρεία επιλογή κατευθύνσεων ώστε να μπορεί να κάποιος να μορφοποιήσει μια πρακτική που να ταιριάζει στις δικές του ανάγκες.

Διερευνά και αντλεί γνώση από τα αρχαία γιογκικά κείμενα και τα συστήματα της Τάντρα, Βεδάντα και Σάμκια, και τα παρουσιάζει σε μια πρακτική μορφή που αγγίζει τις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.

Το ευρύ φάσμα της φιλοσοφίας και των πρακτικών που περιέχει η Σατυανάντα Γιόγκα παρέχει χρήσιμα εργαλεία που μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν στον τρόπο ζωής ενός ατόμου. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιεί τις άσανα (στάσεις) για να ισορροπήσει το σώμα και το νου μέσω του φυσικού σώματος, τις πραναγιάμα (τεχνικές αναπνοής) για να εργαστούμε πάνω στο ενεργειακό σώμα και το διαλογισμό για να ηρεμήσει και να εστιάσει το νου. 

Η Σατυανάντα Γιόγκα αναφέρεται συχνά ως η γιόγκα του «Κεφαλιού, της Καρδιάς και των Χεριών», η σύνδεση των οποίων είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Το κεφάλι αντιπροσωπεύει τις σκέψεις, η καρδιά τα συναισθήματα και τα χέρια τη δημιουργικότητα σε δράση. Η αληθινή ή υψηλότερη κατάσταση της γιόγκα επιτυγχάνεται όταν οι τρεις αυτές πτυχές είναι ισορροπημένες και συνδεδεμένες.

πηγή:  https://www.satyanandayoga.gr/el/

οι Δάσκαλοι

Η Σατυανάντα Γιόγκα είναι η εναρμονίση του κεφαλιού, της καρδιάς και των χεριών. Μαθαίνει κανείς πώς να επιτρέπει την καρδιά να κατευθύνει το κεφάλι και το κεφάλι να κατευθύνει τα ένστικτα και τις επιθυμίες, πίσω από τις πράξεις μας (χέρια).

Σουάμι Νιραντζανάντα Σαρασουάτι